Vedbeställning. 2023

Information angående ved 2023

Nybo Skogsservice

070 - 533 88 03

För vedbeställning 2023

Beställ genom e-post: nyboskogsservice@telia.com

Kom ihåg: Blandved eller Björkved. Mängd och längd.
Namn, leveransadress och telefonnummer.

SMS går också bra.

Jag skickar fakturaunderlag:

Pris inklusive moms och transport.
Leverans i stjälpt mått. Container om 13 m³ eller 22 m³.

Minsta volym för frakt är 5 m³. Då tillkommer 50:-/mil.


Skrivet 3 april 2023